Servisná podpora

K dodávke stravovacích systémov a programov poskytujeme zákazníkom komplexnů servisnú podporu podľa ich potrieb a prianí.

Ku každému programu dodávame podrobný textový návod a videonávod. Pre inštaláciu terminálového systému máme k dispozícii profesionálne montážne listy.

Na prianie zákazníka vykonáme úvodnú inštaláciu a nastavenie programov. Úvodné zaškolenie je možné vykonať priamo na prevádzke zákazníka alebo tiež na diaľku formou telefonického školenia. Túto formu školenia je vhodné aplikovať aj v priebehu používania systému pri jeho rozširovaní či pre doplnenie znalostí.

Telefonické školenie

  • komfortná forma vzdelávania zákazníkov v práci s programami firmy VIS
  • školenie v pohodlí vlastného pracoviska, všetka výučba prebieha po telefóne a prostredníctvom internetu
  • postupy práce s programami si zákazník skúša na kópii svojho programu
  • súčasťou služby sú aj formuláre, v ktorých je popísaný postup každej činnosti vrátane informácie, ktoré kapitoly návodu a videonávodu k programu sa danou problematikou zaoberajú
  • do ceny školenia sa zahŕňajú len priame telefonické konzultácie zákazníka s lektorom
  • školenie možno časovo úplne prispôsobiť požiadavkám užívateľa
  • obsah školenia možno presne zacieliť  a prispôsobiť potrebám zákazníka

 

Aj v priebehu používania programov sme samozrejme kedykoľvek pripravený k zákazníkovi prísť na servisný zásah, a to v prípade potreby aj do 24 hodín od jeho objednania.

Objednať servisnú návštevu

 

Rýchlosť servisného zásahu je možné poistiť uzatvorením Zmluvy o zaistení garantovanej pohotovosti na servisný zásah.

Pre operatívne a rýchle riešenie problémov je našim zákazníkom k dispozícii Vzdialená servisná podpora. Tu vďaka diaľkovej správe riešia naši technici väčšinu problémov ešte v deň ich nahlásenia zákazníkom.

Žiadosť o pomoc Vzdialenej servisnej podpory