Novinky v programoch

Novinky v programe Stravné Vám umožní zaviesť obedy zadarmo
 

Zákazníci s uzatvorenou Licenčnou zmluvou majú nárok na nové verzie ZDARMA. Stačí si zvoliť spôsob inštalácie a novinky sú Vaše.

S našou podporou zvládnete inštaláciu a nastavenie programu aj sami. Odporúčame objednať novú verziu programu a servisné webináre, kde Vás celým procesom prevedieme.
 

Objednať novú verziu

Objednať webináre

 

Ak licenčnú zmluvu ešte nemáte, zaistite si trvalú aktualizáciu svojich programov a získajte lepšie nástroje pre svoju prácu.

Ďalšie informácie

 

Evidenciu dotácií za Vás odbaví nové Stravné

Vďaka novej verzii programu Stravné nemusíte dotácie sledovať na papieri. Do programu sme pripravili kompletnú podporu pre zavedenie a poskytovanie "obedov zadarmo" podľa platnej legislatívy.

Žiakov a zamestnancov teraz môžete do stravovacieho systému importovať zo školských systémov ASC agenda a Bakalári.

Kontrolu vydanej stravy Vám ľahko vyrieši nový jednoduchý ekonomický prenosný výdajný terminál. Nepotrebujete žiadnu kabeláž, nastavenie a ovládanie je rovnako jednoduché ako na mobilnom telefóne.

Objednať terminál

 

Sklad je pružnejší a inteligentnejší

Nová verzia Skladu prináša ľahší spôsob práce s obrázkovými jedálničkami a možnosť kedykoľvek v priebehu roka získavať nové obrázky z internetu, nebudete teda musieť čakať na ďalšiu novú verziu programu. Teraz sme pripravili 12 nových tematických obrázkov, a to aj vo verzii na šírku alebo tiež farebné prechody ako podklad pro tlač tabuľkových jedálničkov.

Online odhad nutričných hodnôt a finančnej bilancie Vám pomôže ľahko zostaviť vyvážený jedálniček v súlade s vyhláškou a požiadavkami MŠVVaŠ SR. Priamo pri tvorbe jedálnička hneď vidíte, ako Vám vybrané jedlo ovplyvní nutričné hodnoty a finančnú bilanciu.

V Sklade nájdete ešte mnoho drobných vylepšení:

Do došlých dokladov môžete po novom zapísať aj zálohovú faktúru. Príjemky sa potom prepájajú až vyúčtovacou faktúrou, preto u zálohových faktúr nie je potrebné sledovať cenovú odchýlku.

Tiež sme vylepšili zostavu príjemky k dokladu alebo opravu žiadanky.

Pri tlači receptúry si môžete vybrať, pre koľko porcií ju chcete prepočítať, a potom vytlačíte presne pre zvolený počet. Využijete to napríklad pre rýchle nanormovanie akcie v doplnkovej činnosti.

Pozrite sa na videonovinky

 

Objednať novú verziu

 

Podrobnosti o všetkých novinkách v programoch VIS nájdete tu.