Novinky v programoch

Novinky v programoch Stravné a Sklad Vám prinášajú
užívateľský komfort a podporu pre Vašu bezchybnú prácu

 

Zákazníci s uzatvorenou Licenčnou zmluvou majú nárok na nové verzie ZDARMA. Stačí si zvoliť spôsob inštalácie a novinky sú Vaše.

Pokiaľ ste viac než rok programy neaktualizovali, odporúčame inštaláciu s návštevou technika priamo u Vás. Jednak Vám ukáže, ako maximálne využívať novinky, ktorých je len v tejto verzii viac než 30, a zároveň skontroluje celý Váš stravovací systém.

Objednať novú verziu

 

Ak licenčnú zmluvu ešte nemáte, zaistite si trvalú aktualizáciu svojich programov a získajte lepšie nástroje pre svoju prácu.

Ďalšie informácie

 

Stravné je jednoduchšie a bezpečnejšie

Do Obsluhy klienta sme Vám pridali nový filter na stav konta. Veľmi rýchle tak nájdete napríklad všetkých stravníkov s nedoplatkom, nulovým stavom konta alebo s preplatkom.

Pre celkovú kontrolu sme vytvorili úplne novú zostavu Mesačná rekapitulácia Stravné + Sklad – na jednej stránke A4 vidíte najdôležitejšie údaje z oboch programov.

Keď vytvoríte príkazy do banky a potom zistíte, že je u niektorého stravníka niečo inak, nemusíte znova vyrobiť celý príkaz do banky, stačí aktualizovať ten existujúci podľa údajov z registra klientov.

Na všetkých dôležitých zostavách, typicky na uzávierkach, môžete po novom tlačiť hlavičku a pätičku, ako si nastavíte.

Sprehľadnili sme tiež zostavu Mesačný prehľad o stravovaní, ktorú posielate rodičom.

Pri posunoch kategórií sa už nepomýlite. Doplnili sme kontrolu veku stravníkov pre školský rok podľa kategórie.

Po novom tiež môžete odoslať informáciu o prijatej platbe všetkým stravníkom, a to bez ohľadu na nastavený typ platby.

Pre Vašu lepšiu orientáciu v programe máte po novom možnosť nezobrazovať nepoužívané kategórie. Prehľadnejšie sú tiež zostavy pre prehľad ostatných platieb. K faktúre za dotácie alebo k internému dokladu môžete tlačiť novú variantu prílohy s rozpisom stravy.

Stravníkom na Strava.cz ukazujeme aj výdajný deň. V niektorých jedálňach sa stravníci nemôžu odhlasovať, ale vždy vidia, čo majú či nemajú objednané.

Pre GDPR sme pridali dve nové zostavy – súhlas so spracovaním osobných údajov a výpis osobných údajov, ktoré o stravníkovi evidujete – a tiež novú funkciu pre anonymizáciu stravníka po skončení stravovania.

Pozrite sa na videonovinky

 

Sklad je pružnejší a inteligentnejší

Nová verzia Skladu prináša ľahší spôsob práce s obrázkovými jedálničkami a možnosť kedykoľvek v priebehu roka získavať nové obrázky z internetu, nebudete teda musieť čakať na ďalšiu novú verziu programu. Teraz sme pripravili 12 nových tematických obrázkov, a to aj vo verzii na šírku alebo tiež farebné prechody ako podklad pro tlač tabuľkových jedálničkov.

Online odhad nutričných hodnôt a finančnej bilancie Vám pomôže ľahko zostaviť vyvážený jedálniček v súlade s vyhláškou a požiadavkami MŠVVaŠ SR. Priamo pri tvorbe jedálnička hneď vidíte, ako Vám vybrané jedlo ovplyvní nutričné hodnoty a finančnú bilanciu.

V Sklade nájdete ešte mnoho drobných vylepšení:

Do došlých dokladov môžete po novom zapísať aj zálohovú faktúru. Príjemky sa potom prepájajú až vyúčtovacou faktúrou, preto u zálohových faktúr nie je potrebné sledovať cenovú odchýlku.

Tiež sme vylepšili zostavu príjemky k dokladu alebo opravu žiadanky.

Pri tlači receptúry si môžete vybrať, pre koľko porcií ju chcete prepočítať, a potom vytlačíte presne pre zvolený počet. Využijete to napríklad pre rýchle nanormovanie akcie v doplnkovej činnosti.

Pozrite sa na videonovinky

 

Objednať novú verziu

 

Podrobnosti o všetkých novinkách v programoch VIS nájdete tu.