Produkty

Odborné semináre

Manažérske minimum

Chcete sa stať skutočným manažérom svojej jedálne? Na seminári získate cenné informácie o prevádzke a nové poznatky. Naučíte sa správne komunikovať, riešiť problémy s pracovníkmi a mnoho ďalšieho. Vo svojej profesii sa posuniete ďalej a vyššie.

Efektívne využitie programov

Seminár, ktorý vám poskytne praktické tipy pre vašu každodennú prácu. Zoznámite sa s najnovšími programami, objavíte malé triky, ktoré vám všetko uľahčia. Dozviete sa, ako čo najlepšie využiť programy.

Stravovacie systémy

Bezstravenkové systémy poskytujú absolútnu kontrolu objednávanie a výdaja stravy.
Stravník sa identifikuje bezkontaktným čipom alebo kartou a má možnosť si stravu objednávať vopred na určité obdobie.
Obsluha má možnosť nastaviť obmedzenia pre objednávanie a pri výdaji stravy môže kontrolovať oprávnenosť nároku na stravu.

Program MSklad

Program pre vedenie skladovej evidencie prevádzky hromadného stravovania umožňuje špeciálne nastavenia pre školské jedálne , , , VŠ a závodné jedálne.

Vďaka intuitívnemu ovládaniu ponúka MSklad jednoduchú a prehľadnú evidenciu skladových príjemok a výdajok aj rýchle vytvorenie inventúrne zostavy. Uzávierku na konci mesiaca vykoná program.

Program Stravné

Program pre evidenciu stravníkov pre jedálne materských, základných, stredných i vysokých škôl a pre závodné jedálne.
Program umožňuje evidovať platby za stravné, školné, poplatky za ubytovanie a ďalšie služby pre jednotlivých aj viacnásobných stravníkov.

Objednávanie internetom

Jednoduché objednávanie a odhlasovanie stravy je vďaka Strava.cz možné kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Stravníci môžu objednávať a odhlasovať obedy formou sms, prostredníctvom internetu z počítača, ale vďaka mobilnej aplikácii aj zo všetkých chytrých telefónov.

Identifikačné médiá

Identifikačné média slúžia pre jednoznačnú identifikáciu žiaka alebo stravníka.

Čipy a karty možno využiť pre objednávanie a výdaj stravy, vstup do školy, prístup do PC učební či telocvične.

Servisná podpora

K dodávke stravovacích systémov a programov poskytujeme zákazníkom komplexné servisnú podporu podľa ich potrieb a prianí.