Objednajte si karty a čipy

Zákaznické číslo:
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail:

Na faktúre uvedieme

Názov zariadenia:
Ulice a čp:
PSČ, obec:

Prajete si tovar zaslať na inú adresu?

Čipy VIS

Laminované karty

Púzdra

Týždeň, v ktorom môžete zásielku prevziať v čase letných prázdnin. Nie sme schopní zabezpečiť presný deň doručenia balíčka poštou!
Správa
 

Firma VIS ​​kladie veľký dôraz na ochranu vášho súkromia. Preto sa zaväzujeme chrániť Vaše osobné údaje a postupujeme v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov a  ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

Uzatvorením objednávky súhlasíte so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov pre obchodné účely predávajúceho. Tieto osobné údaje slúžia len pre interné potreby predávajúceho a predávajúci sa zaväzuje ich nepostúpiť žiadnej tretej osobe, ktorá sa nezúčastňuje na vybaveniu a realizácii objednávky.

Výnimkou z poskytovania osobných údajov kupujúceho tretím osobám sú zákonom vymedzené údaje pre orgány štátnej správy a ďalej údaje pre poskytovateľov externých dopravných služieb a poskytovateľov poštových služieb, ale tiež len v rozsahu potrebnom na dodanie tovaru kupujúcemu.

Obchodné podmienky

Reklamačný poriadok ID médií

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre obchodné účely spoločnosti VIS.