Vízia VIS

Hlásime sa k tradícii školského stravovania v ČR a SR. Chápeme, ako dôležitá je kvalita výživy detí a mládeže pre zdravie budúcich generácií, a chceme túto myšlienku aktívne podporovať a šíriť.

Vyvíjame nástroje a pomôcky, ktoré pomáhajú s istotou, bezpečne a účelne riadiť stravovacie prevádzky. Počúvame svojich zákazníkov, veríme v ich odbornosť a inšpirujeme sa ich každodennou prácou. Pomáhame im pocítiť radosť z úspechu a získať rešpekt širokej verejnosti.