Prevod IBAN na číslo účtu

Prevod IBAN na číslo účtu

Na Slovensku sa používa IBAN.

V prechodnom období sa používa súčasne s pôvodným číslom účtu. Prevodníkov z čísla účtu na IBAN je veľa (napr. u NBS), ale čo v prípade, že je potrebné urobiť opačný prevod - z IBAN na číslo účtu? Toto rieši tu uvedený program.

Licenčné podmienky použitia:

  • program je určený ako podpora pre programy firmy VIS, ale použitie je povolené aj na iné účely
  • program je zadarmo, nie je ale možné ho meniť alebo šíriť s vlastným programom

 

Technické podmienky použitia:

  • program pre svoje spustenie potrebuje RunTime Visual FoxPro 9
  • používatelia programov VIS majú tento RunTime už nainštalovaný
  • v prípade potreby je možné RunTime stiahnuť a nainštalovať z tohto odkazu.

 

Spôsob použitia:

  • program je možné spustiť priamo z tejto stránky (po voľbe odkazu zvoliť Otvoriť, alebo Spustiť)
  • alebo je možné program si stiahnuť na disk a spúšťať z disku bez nutnosti pripojenia na internet

Tu stiahnite alebo spustite program

Možné problémy:

  • program sa nespustí alebo hlási hneď pri spustení chybu: zrejme nie je nainštalovaný RunTime, je potrebné ho nainštalovať podľa postupu vyššie