Pokyny k aktualizácii programov VIS

Na tejto stránke nájdete pokyny na inštaláciu nových verzií (upgrade) programov VIS.

Upozornenie!

Nasledujúci postup  je určený pre uskutočnenie upgradu programu (inštalácia najnovšej verzie), nie je určený pre úplne novú inštaláciu programu.

 • nasledujúci postup nie je možné použiť pre Stravné 4.3 a staršie, pre tieto verzie si objednajte inštaláciu od technikov VIS
 • nasledujúci postup je určený pre znalého používateľa, ak niečomu nerozumiete v postupe, odporúčame, objednajte si  inštaláciu od technikov VIS
 • pred prevedením upgradu si preštudujte cely postup uistite sa, že všetkým bodom ozumiete
 • pred začatím práce v novej verzii programu sa uistite, že ste vykonali vsetky body postupu
 • nasledujúci postup sluzi k tomu, aby po upgrade program po fungoval rovnako ako pred nim
 • uskutočnenie aktualizácie može byt časovo náročné, preto je vhodné si vyčleniť čas, kedy odstávka programu nespôsobí problemy v prevádzke
 • ak používate program sieťovo, tj. mate ho nainštalovaný na jednom počítači a na druhom ho spúšťate po sieti LAN, potom je upgrade vykonať na počítači, na ktorom je program nainštalovaný
 • ak používate program polosieťovo, tj. mate ho nainštalovaný na viacerých počítačoch a zdieľate spoločná dáta, potom je nutné upgrade vykonať na každom počítači samostatne.

 

Novinky aktuálnych verzí sú popísané TU.

Podrobné návody a  videonávody k inštalácii SW VIS nájdete tu.

Príprava

1. Je nutné zistiť nové aplikačné číslo programu. Pri inštalácii z DVD ho nájdete v obale DVD. Pri inštalácii z internetu vam bolo zaslané e-mailom alebo poštou.

2. Ak mate v programe zákazkové upravy, ktoré bude nutné inštalovať i v novej verzii, musíte ich mať pred inštaláciou k dispozícii. Ak ich nemáte, alebo ak si nie ste istí, či so zákazkovými upravami pracujete, kontaktujte Horúcu linku VIS.

Objednať pomoc Horúcej linky


Pred inštaláciou aktualizácie

Pred inštaláciou aktualizácie
1. Vytvorte si funkčnú zálohu dát programu.
2. V programe MSklad si vytlačte aktuálnu inventúru  a stav finančnej bilancie  (použijete ich na kontrolu po prevedeniu upgrade).
3. V programe Stravné si vytlačte aktuálne preplatky stravníkov (použijete  ich na kontrolu po prevedeniu upgrade).
4. Ak s programom používate terminály, upgrade  robte mimo prevádzku terminálov  a pred aktualizácijou vykonajte studený štart vsetkých terminálov. Ak neviete ako, obráťte sa na technikov VIS​​.

Upozornenie
Pri inštalácii sa štandardne vytvára záložná kópia programu vo stave pred inštaláciou. Odporúčame tento krok nechať zapnutý.

Program možno nainštalovať niekoľkými spôsobmi:

Inštalácia aktualizácie z DVD

 1. Najprv si v programe zistite, kde je nainštalovaný. Túto informáciu nájdete v ponuke programu: Program - Stav SYSTÉMU -> na záložke CPU, pamäť  a disk je v spodnej časti  udaj "Adresár programu". Tento Adresár si opíšte alebo pamätajte. Bude ho nutné vyplniť pri samotnej inštalácii.
 2. Program ukončite (ak používate sieťovú verziu, Tak program, ukončite na všetkých staniciach siete).
 3. Vložte inštalačné DVD do mechaniky a vykonajte inštaláciu. Pri samotnej inštalácii sae riaďte pokyny na obrazovke.
 4. Po inštalácii spustite program štandardným spôsobom. Ak spúšťate program z viacerých počítačov (ďalšie PC v kancelárii, objednávkový box  apod.). Overte, že je možné spustiť program, aj na nich. Ak nepôjde spustiť, bude problém, pravdepodobne vo  verzii RunTime FoxPro, ktorý je nutný pre spustenie programu. V tom prípade budete nutné na tieto počítače doinštalovať platnú verziu RunTime FoxPro, ktorú nájdete na inštalačnom DVD.

Inštalácia aktualizácie z internetu

 1. Najprv si v programe zistite, kde je nainštalovaný. Túto informáciu nájdete v ponuke programu: Program - Stav SYSTÉMU -> na záložke CPU, pamäť  a disk je v spodnej časti  udaj "Adresár programu". Tento Adresár si opíšte alebo pamätajte. Bude ho nutné vyplniť pri samotnej inštalácii.
 2. Program ukončite (ak používate sieťovú verziu, Tak program, ukončite na všetkých staniciach siete).
 3. Inštaláciu programov vykonajte podľa pokynov na stránke: .... (Pripravujeme). Tu nájdete aj podrobný návod na prevedenie inštalácie.
 4. Po inštalácii spustite program štandardným spôsobom. Ak spúšťate program z viacerých počítačov (ďalšie PC v kancelárii, objednávkový box  apod.). Overte, že je možné spustiť program, aj na nich. Ak nepôjde spustiť, bude problém, pravdepodobne vo  verzii RunTime FoxPro, ktorý je nutný pre spustenie programu. V tom prípade budete nutné na tieto počítače doinštalovať platnú verziu RunTime FoxPro, ktorú nájdete tu.

Inštalácia upgradu z programu

Od verzie systému  ProVIS 1,54 je možné inštalovať aktualizácie priamo z programu.

 • Ak používate sieťovú verziu, na ostatných staniciach program ukončite.
 • Voľbu pre inštaláciu nájdete v ponuke programu: Nástroje - Aktualizácia programu - Inštalácia novej verzie
 • Po spustení výše uvedenej voľby sa objaví pruvodca, pomocou ktorého ľahko nainštalujete aktualizáciu programu. Nezabudnite hlavne na vyplnenie správneho aplikačného čísla.

Po inštalácii:

 1. Vyskúšajte tlač zostáv na tlačiarni.
 2. Vyskúšajte zálohovanie.
 3. V programe MSklad vytlačte aktuálnu inventúru a stav finančnej bilancie a skontrolujte ich s pôvodnými zostavami.                  Upozornenie pre zakaznikov s modulom Normovanie: Od verzie 1.38 MSklad je sprísnená kontrola zhody MJ plánovacej skladovej karty a suroviny. Ak surovina pridelená na skladovej karte nemá rovnakú MJ plánovaciu aako skladová karta, nepôjde táto karta uložiť a  ani prijať na sklad. Preto odporúčame po aktualizácii MSkladu z nižšej verzie než 1,38 vykonať kontrolu MJ plánovacích a ich opravu. Kontrolu možno vykonať vo skladových kartách v ponuke rozne - kontrola dát. Ak kontrolu a opravu MJ nezvládnete, obráťte sa na Horúcu linku VIS.
 4. V programe Stravné vytlačte aktuálne preplatky stravníkov  a skontrolujte ich s povodnou zostavou preplatkov. Ak používate v programe Objednávanie po internete, overte jeho funkčnosť.
 5. Ak s programom používate terminály, tak pre všetky terminály vykonajte ich studený štart, nahratie programu  a studený štart programu. Ak neviete ako, obráťte sa na tehnikov VIS​​. Následne preverte funkčnosť vsetkých terminálov.


V prípade akýchkoľvek problémov volajte Horúcu linku VIS.

Objednať pomoc Horúcej linky