Tím expertov

Konečne aplikácie, v ktorej sa môžete opýtať na čokoľvek


Aplikácia, ktorá Vám vždy poskytne aktuálne a dôležité informácie týkajúce sa problematiky školského stravovania.

logo-timSR

Aplikácia Tým expertov má za úlohu pomáhať s komplexnou problematikou školského stravovania a riešiť problémy každodennej praxe i novo zavedených procesov (obedy zdarma).

žena_ceduleJe určená vedúcim školských jedální, pracovníkom školského stravovania a všetkým tým, ktorí majú záujem prispieť k udržaniu a zlepšeniu kvality školského stravovania.

Je dostupná online a pravidelne aktualizovaná.

Informácie môžete získať tromi spôsobmi:

V databáze častých otázok, v ktorých môžete ihneď nájsť požadovanú odpoveď.

V odborných metodických príručkách, v ktorých získate komplexné informácie o danom probléme.

Ak nenájdete odpoveď vo vypracovaných dokumentoch, môžete položiť Vašu konkrétnu otázku Tímu expertov

 

Do Tímu expertov boli vybraní ozajstní odborníci z radov metodiček, vedúcich školských jedální a externých špecialistov. Všetci experti majú široké vedomosti o platnej legislatíve aj praxi a usilujú o udržanie kvalitnej úrovne školského stravovania.

 

Poďme spoločne prispieť k maximálnej spokojnosti pracovníkov aj stravníkov školských stravovacích zariadení!

 

Zaregistrujte sa  do aplikácie www.timexpertov.sk.