Obedy zadarmo - návody a postupy

OBEDY ZDARMA

Pre existujúcich použivateľov - už mám program VIS

1. Objednajte si novú verziu programu Stravne 4.61 TU. Potom počkajte, kým e-mailom dostanete nové aplikačné číslo.

2. Ak sa rozhodnete nainštalovať program sami, pokyny sú uvedené TU.

3. Návod na vytvorenie novej kategórie pre Obědy zadarmo v programu Stravné je uvedený TU.

4. Návod, ako pracovať se stravníkami v mesiaci januári je uvedený TU.

 

Pre existujúcich použivateľov programu Stravné 4.60 - Základné školy

1. Navod na zmenu sazby dotácie Hmotné núdze z 1,0 € na 1,2 € je uvedený TU.

 

Pre nových používateľov - nemám program VIS

PRIPRAVUJEME

 

Výdajný terminál mobilný telefon

PRIPRAVUJEME