Obedy zadarmo - návody a postupy

OBEDY ZDARMA

Vysvetlenie uzáverkových zostáv v programu Stravné z hlediska dotácíí HN je uvedené TU.

 

Pre existujúcich použivateľov - už mám program Stravné pre MŠ

1. Objednajte si novú verziu programu Stravné 4.61 TU. Potom počkajte, kým e-mailom dostanete nové aplikačné číslo.

2. Ak sa rozhodnete nainštalovať program sami, pokyny sú uvedené TU.

3. Návod na vytvorenie novej kategórie pre Obědy zadarmo v programu Stravné je uvedený TU.

 

Pre existujúcich použivateľov programu Stravné 4.60 - Základné školy

Navod na zmenu sazby dotácie Hmotné núdze z 1,0 € na 1,2 € je uvedený TU.

POZOR! Tento postup je provizórný. Odporučáme čo najskôr vykonať upgrade na verziu 4.61, viz odstavec Odporučený postup pre existujúcich použivateľov - Základné školy. Nenechávejte prechod na novů verziu na poslednů chvíľu!

 

Odporučený postup pre existujúcich použivateľov - Základné školy

Navod je uvedený TU.

 

Postup pre nových používateľov - nemám program Stravné

Navod je uvedený TU.

 

Výdajný terminál EKO pre nových používateľov - nemám program Stravné

Navod je uvedený TU.

 

Výdajný terminál EKO pre existujúcich používateľov - mám program Stravné

Navod je uvedený TU.

 

Import absencií z ASC Agendy

Navod je uvedený TU.