Obedy zadarmo

4.12.2018 bola schválená novela zákonov 544/2010 a 245/2008
- v čom je problém:

  • Ide o významnú finančnú podporu štátu na stravovanie žiakov v školských jedálňach.
  • Výška pomoci je stanovená vo výške 1,2 € denne na každého žiaka ZŠ a na každé dieťa v poslednom ročníku MŠ.
  • To môže vyvolať zvýšenie záujmu o školské stravovanie v ZŠ často zo súčasných cca 50 - 70% stravovaných žiakov až na 100%.
  • Na takéto zvýšenie nemajú niektoré školské jedálne ani výrobnú kapacitu, ani zamestnancov.
  • Pri súčasnej úrovni miezd v školských jedálňach často nie je možné ďalších zamestnancov získať.
  • Zriaďovatelia často nemajú ďalšie finančné prostriedky na pokrytie nákladov na toto rozšírenie.
  • Pri poskytnutí stravy zdarma vznikajú oprávnené obavy z neprimeraného plytvania.
  • Možno očakávať tlak na obce zo strany verejnosti k zavedeniu obedov zadarmo v situácii, kedy na to obce nebudú mať peniaze.
  • Politici sľubujú, že obciam s peniazmi pomôžu, ale doteraz uvádzané sumy (11-13 mil. €) sú nedostatočné.
  • Bude potrebné aktualizovať SW na všetkých jedálňach. V MŠ najlepšie do konca decembra 2018, v ZŠ najneskôr do konca augusta 2019.

 

Aktuálny webinár k téme obedy zadarmo

Archív webinárow

V čom spočíva technické riešenie od firmy VIS pre obedy zadarmo

Objednávka riešenia a podpory VIS

Objednávka novej verzie programu Stravné

Programy VIS - návody a postupy

 

Tím expertov

Podpora pre zriaďovateľov

Žiadosť o vzor VZN

Jedálne.sk - informácie pre žiadateľov o dotáciu a žiadosť na stiahnutie