Import noriem

Import MSN 2018 môžete sami vykonať podľa tohto návodu.

Postup pre import noriem

 

Ak si nebudete vedieť rady, kontaktujte horúcu linku.