Obedy zadarmo

Objednávka pre dodávky v januári - marci 2019

Objednávka sa stane záväznou po úhrade zálohovej faktúry, ktorú Vám zašleme.

Zákaznícke číslo
Organizácia
DIČ
Adresa jedálne
Ulica
Mesto
PSČ
Fakturačná adresa(pokial je iná ako adresa jedálne)
Názov organizácie
Ulica
Mesto
PSČ
Kontaktná osoba
Telefón
E-mail
Objednávam tieto položky:
(všetky ceny sú uvedené bez DPH).
Program Stravné
Výdajný systém
identifikačné čipy Mifare - 4€/ks - počet ks
Pri objednávke terminálu a 200 ks čipov, získavate prenosný výdajný terminál zadarmo.
Platí pre prvých 100 prijatých objednávok.
Zákaznícka podpora
Na webinároch a v návodoch získate všetky informácie potrebné pre zavedenie systému svojpomocne. Všetkým zákazníkom odporúčame túto formu našej podpory využiť. Umožní vám dodané riešenie rýchlo uviesť do praxe.
Je cenovo dobre dostupná a pre bežného užívateľa počítača úplne dostačujúca.
Úplným začiatočníkom môže pomôcť ktokoľvek, kto sa v počítačoch aspoň trochu vyzná (učiteľ informatiky, štrnásťročný syn, atď.).
Kto sa chce spoľahnúť na našu podporu po telefóne, môže si objednať ďalej uvedené sprievodné služby.
Budeme ich realizovať v poradí došlých platieb od januára do marca 2019.
Termín na realizáciu je závislý na počte objednávok.
Správa