Otázka pre Tím expertov

Položte nám konkrétnú otázku k problematike školskej jedálne a my Vám zadarmo spracujeme odpoveď.

Kontaktná osoba
Zákaznícke číslo
E-mail
Telefón
Otázka/ opis situácie: