Aktuality

Nové záväzné normy pre školské stravovanie sú tu

1.9.2018 vstúpili do platnosti nové záväzné normy (receptúry) zverejnené Slovenským ministerstvom školstva. V tejto súvislosti pre vás Víska aktuálne dokončuje a testuje úpravy v programe MSklad. Potom si ich budete môcť jednoducho importovať svojpomocne, dáme vám jednoduchý a prehľadný návod.

Pretože termín pre všetkých je takmer šibeničný (zverejnenie vydalo MŠ 28.8.2018), venujeme teraz maximálne úsilie úpravám v programe tak, aby pre vás boli čo najskôr k dispozícii.

A zmien je naozaj veľa. Okrem samotných receptúr sa zmení členenie druhov receptúr, zjednoduší sa monitorovanie nutričných hodnôt a hlavne dôjde k významnej redukcii množstva použitých surovín, tým aj skladových kariet (cca o 1/3 oproti pôvodným normám).

V prípade záujmu o normy "k stiahnutiu", sú k dispozícii na stránkach ministerstva školstva. Tu sú tri odkazy na súbory na prevzatie (metodika, zoznam skupín, normy v ZIP). Pozor však na veľkosť súborov - kompletný balík noriem v PDF má 500MB, pri pomalom pripojení sa môže sťahovať dlho.

SEPTEMBER klope na dvere

Aby sa začiatok školského roka nestal Vašou nočnou morou, radšej si vopred dobre overte, že Vám všetko funguje, ako má.

Skontrolujte si, že počítač ide zapnúť, tlačiareň tlačí, programy možno spustiť a že ste už vykonali všetky operácie súvisiace s ukončením predchádzajúceho školského roka ... Uistite sa, že máte posun tried a kategórii podľa skutočnosti k 01.09.2018  a ak ste preceňovali, radšej ešte raz skontrolujte ceny v Stravnom a v Sklade.

Ak používate terminálový systém, overte funkčnosť všetkých terminálov. Najlepšiou skúškou je vykonanie všetkých činností, ktoré prebiehajú v bežný výdajné deň, napr. Objednanie jedla na karty personálu a tiež jeho výdaj vrátane vyhodnotenia. Ak používate objednávanie stravy po Internete, nezabudnite ho tiež vyskúšať.

Čím skôr potrebné kontroly vykonáte, tým viac času získate na riešenie prípadných problémov.

Do nového školského roka prajeme vykročenie pravou nohou.

VIStím

Diskutujte o návrhu obedov pre deti zdarma

Odporúčame zaujímavý článok a diskusiu na webe Jedálne.sk.

Jedálne.sk

Zmluva GDPR

Tu si môžete sťiahnúť zmluvu, vďaka ktorej splníte jednu z nových povinností vyplývajúcich z nariadenia EU o ochrane osobných údajov (GDPR). Teraz totiž musíte preukazovať, že sa Váš sprostredkovateľ osobných údajov zmluvne zaviazal postupovať podľa nariadenia EU.

Táto zmluva rieši  náš súčasný aj budúci vzťah v súvislosti s dodávkami a servisom SW VIS.

Nami podpísanú zmluvu vytisknite, dopíšte do nej údaje Vašej organizácie vrátane statutárneho zástupcu, podpíšte a potom naskenujte a odošlite na e-mail infosk@visplzen.cz.  Podpísaný originál zmluvy si zaraďte do Vašej dokumentácie GDPR.

zmluva

Máme pre Vás novinky

Novinky v programoch Stravné a Sklad, ktoré Vám prinášajú užívateľský komfort a podporu pre Vašu bezchybnú prácu, sú na svete.

Pozrite sa a objednajte si najnovšie verzie programov Sklad a Stravné práve teraz.

Slovenský Tím expertov je pripravený pomáhať

Na Slovensku sa na začiatku decembra zrodil Tým expertov, ktorý je pripravený pomáhať vedúcim školských stravovacích zariadení s kompletnou problematikou školského stravovania.
Teraz vzniká databáza otázok a odpovedí, kam postupne pribúdajú zaujímavé otázky z praxe.
Ak potrebujete pomoc či radu, kontaktujte Tím expertov. Keby ste sa chceli do práce tímu zapojiť, ste tiež vítaní.
Máte problém, pripomienku alebo nejakú konkrétnu otázku k prevádzke alebo riadeniu školskej jedálne? Trápia Vás problémoví zamestnanci, legislatívne záležitosti, hygienické otázky, úväzky alebo čokoľvek ďalšie?
Napište svoju otázku a Tím expertov Vám spracuje odpoveď.

Vyskúšajte si expertov zadarmo!

Máme pre Vás novinky

Nové verzie programov, ktoré prinášajú zjednodušenie a vylepšené nástroje pre Vašu prácu, sú na svete.

Pozrite sa a objednajte si najnovšie verzie programov Sklad a Stravné práve teraz.

Zobraziť

Ďakujeme za pochopenie

Ďakujeme vám všetkým, že ste v piatok 10.3. rešpektovali obmedzenú prevádzku našej Horúcej linky, ku ktorému nás donútil výpadok elektrickej energie.
Vďaka vašej tolerancii sme núdzový režim zvládli bez akýchkoľvek komplikácií a teraz sme vám už opäť plne k dispozícii.
VIStým

Nové normy

Nové normy platné od 1.9.2016. sú pripravené na stiahnutie cez internet.
Import je možný do programu Sklad od verzie 1.42. Verziu programu zistíte pomocou volieb Program - Stav systému - Verzia programu.  
Ak máte záujem o import noriem do programu, kontaktujte Horúcu linku VIS.

Mám záujem o nové normy

Zmena sadzieb DPH

Zmena sadzieb DPH v programe MSklad pre vybrané skupiny potravín od 1.1.2016. Postup zmeny sadzieb DPH v programe nájdete tu:

Zmena sadzieb DPH v programe MSklad.