Novinky v programoch

Programy Stravné a Sklad Vám poskytnú prehľad a istotu

Nové verzie prinášajú ďalšie zjednodušenie a vylepšené nástroje pre Vašu prácu.

 

Zákazníci s uzavretou Licenčnou zmluvou majú nárok na nové verzie BEZPLATNE. Stačí zvoliť spôsob inštalácie a novinky sú Vaše.

Objednať novú verziu

 

Ak licenčnú zmluvu ešte nemáte, zaistite si trvalú aktualizáciu svojich programov a získajte lepšie nástroje pre svoju prácu.

Ďalšie informácie

 

Stravné pomáha a chráni

Nová verzia Vám prináša vylepšenú podporu zapisovania nových stravníkov. Pred začiatkom nového školského roku, alebo počas zavedenia služby objednávanie stravy cez internet, vygenerujete prihlasovacie údaje všetkým hromadne a priamo ich môžete odoslať mailom.

Už žiadne nejasnosti o stave konta spoločných platcov. Po novom sú spoloční platcovia viditeľne označený v Obsluhe stravníka.

Vylepšili sme Vám nástroj aktualizácie sviatkov a prázdnin, teraz Vám prinášame možnosť voľby, či chcete sviatky aktualizovať s prázdninami či bez nich s výberom podľa krajov (okresov).

Vylepšenie nastalo aj v stravovacích archoch. Sú prehľadnejšie a pre Vašu kontrolu boli doplnené súčty s možnosťou tlače rekapitulácie prihlášok a odhlášok.

Import platieb z pošty je teraz pre Vás prehľadnejší, pridali sme informáciu o podacom čísle poštovej poukážky.

Zjednodušili sme tiež prácu s bankovými príkazmi. Dátum splatnosti môžete teraz jednoducho meniť a opravovať aj v pripravených príkazoch.

Sledujeme niečo aj za Vás. Keď omylom zabudnete zablokovať stravníka, funkcia v programe Vás upozorní na podozrivé objednávky. Kontrolujeme tiež objednávky stravníkov pri posunoch tried, kategórií alebo zmene ceny či výdajného miesta. Program Vám v takejto situácii sám ponúkne niekoľko možných riešení.

Pokladničný dialóg – Aktuálny mesiac, si teraz môžete spustiť aj bez potvrdenia rozpisu. Takto si môžete ešte pred potvrdením rozpisu robiť všetko potrebné okrem prihlášok a odhlášok.

Ďalšou novinkou pre Vás je možnosť odoslať ktorémukoľvek stravníkovi kedykoľvek mail s podkladom na úhradu.

Funkcia Posun kategórií a tried má v programe pridanú poistku, ktorá Vám pomôže zabrániť fatálnym následkom vznikajúcim počas prípadnej chyby.

 

Sklad prináša istotu a prehľad

Na požiadavku zriaďovateľa, a aj pre Vašu kontrolu, môžete v programe dlhodobo sledovať históriu nákupných cien.

Do jedálnych lístkov sme Vám pridali možnosť voľby, ktoré hmotnosti podľa normy chcete vytlačiť. Sú možné rôzne kombinácie. Napríklad na jedálnom lístku určenom pre MŠ bude vidieť iba hmotnosti noriem detí a zamestnancov pre konkrétny druh jedla.

Novinkou je nastavenie poradia tlače nutričných hodnôt v niektorých zostavách. Vylepšili sme pre Vás nástroje upravovania noriem a tvorby vlastných kalkulácií.

Zjednodušili sme import receptúr zo serveru VIS. Pri importe sme doplnili nové kontroly, ktoré chránia Vaše dáta.

Objednať novú verziu

 

Podrobnosti o všetkých novinkách v programoch VIS nájdete tu.